Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sokotel Oy, PL 3350 00088 S-RYHMÄ

Rekisterin nimi

Sokotel Oy:n Sokos Hotels- ja Radisson Blu Hotels ketjuun kuuluvien hotellien uutiskirjerekisteri.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marileea Järnefelt, Sokotel Oy, PL 3350 00088 S-RYHMÄ, marileea.jarnefelt@sok.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Sokotel Oy, PL 3350 00088 S-RYHMÄ.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.

Tekniset häiriöt

Sokotel Oy ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.