Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä
Suomen Urheiluliitto ry Valimotie 10, 00380 HELSINKI

 

Rekisterin nimi
Suomen Urheiluliitto ry uutiskirjeen tilaajarekisteri

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Suomen Urheiluliitto ry Valimotie 10, 00380 HELSINKI

 

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

 

Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- etunimi - sukunimi - sähköpostiosoite - tilatut uutiskirjeet -tieto

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suomen Urheiluliitto ry Valimotie 10, 00380 HELSINKI

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin.


Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.

 

Tekniset häiriöt
Suomen Urheiluliitto ry ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.